Beste Katrommers, Katrom-ouders, oud-leiding, vrienden en sympathisanten,

Beste Katrommers, vrienden en sympathisanten,

Naar jaarlijkse traditie organiseert Sint-Katrom weer een gezellige en overheerlijke barbecue!

Activiteiten

Facebook likebox

Hopper Winkel