Beste Katrommers, Katrom-ouders, Brandhout, oud-scouts, vrienden en sympathisanten,

Zondag 5 maart 2017 organiseren wij, de leidingsploeg van Sint-Katrom, onze jaarlijkse Smikkel-Smul-Dag. 

Beste Katrommers, Katrom-ouders, oud-leiding, vrienden en sympathisanten,

Activiteiten

Facebook likebox

Hopper Winkel